Home /
Innowacyjny program trójsektorowej współpracy
;

Innowacyjny program trójsektorowej współpracy

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem niezwykle wielowymiarowy, to swoista marginalizacja jednostki, w praktyce oznacza bowiem niemożność uczestnictwa w życiu społecznym, tym samym we wszystkich sferach życia społecznego, obejmując zarówno kwestie kulturalne, polityczne jak i gospodarcze. W dzisiejszych czasach zjawisko to coraz częściej dotyka ludzi młodych, stąd też liczne działania podejmowane zarówno przez organizacje rządowe jak i […]

Wystawa zdjec_KARnet Pozna foto. Aleksandra Kochaniecka_tn_tn

Wykluczenie społeczne jest zjawiskiem niezwykle wielowymiarowy, to swoista marginalizacja jednostki, w praktyce oznacza bowiem niemożność uczestnictwa w życiu społecznym, tym samym we wszystkich sferach życia społecznego, obejmując zarówno kwestie kulturalne, polityczne jak i gospodarcze.

W dzisiejszych czasach zjawisko to coraz częściej dotyka ludzi młodych, stąd też liczne działania podejmowane zarówno przez organizacje rządowe jak i pozarządowe, mające na celu przeciwdziałanie tego typu zdarzeniom. Innowacyjny program trójsektorowej współpracy między sektorem biznesowym a jednostkami publicznymi i niepublicznymi – KARnet15+ – stanowi jeden z projektów, realizujących powyższy cel. Program ten przeznaczony dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15 – 25 lat, wdrążono w czerwcu 2012 roku. Za nadrzędny cel projektu przyjęto pomoc w zawodowym uaktywnieniu młodych podopiecznych przy współpracy szeregu instytucji i organizacji społecznych, pozarządowych i prywatnych. Dzięki szerokiej wiedzy, doświadczeniu i wsparciu finansowemu rozmaitych instytucji stało się możliwe osiągnięcie celu i pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach powyższego programu wdrążone zostały takie projekty jak sieci Klubów Aktywności Rozmaitych. Stały się one miejscem organizacji licznych spotkań i szkoleń w zakresie wiedzy o rynku pracy, przygotowania zawodowego, świadomym planowaniu kariery zawodowej, a także przybliżające tematykę świata biznesu. Zadbano również o kwestie przystosowania społecznego młodych ludzi, realizując szkolenia i spotkania w zakresie kompetencji społecznych. Podczas trwania projektu zrealizowano łącznie aż 1059 spotkań, w których uczestniczyło 656 osób.

Wypracowany model działania i współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami w zakresie pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, z pewnością usprawni efektywność pracy jednostek taki jak MOPS, a samym wychowankom pozwoli świadomie wkroczyć na rynek pracy i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej w sposób przemyślany i dostosowanych do swoich umiejętności, wykorzystując drzemiący w nich potencjał.

 

Więcej informacji  projekcie znajdziecie Państwo na stronie http://karnet15plus.pl.